Behandlingstilbud til børn og unge

Ung Revers er et behandlingstilbud til børn og unge i alderen 0-25 år og i Odense 0-35 år. Det vil sige, at der ikke er nogen børn, der er for små til at gå hos os.

Det er altid barnet eller den unge, der går i et forløb. Som forælder kan man derfor ikke modtage behandling alene. Hvor stor en rolle man som forælder skal have, afhænger naturligvis af, hvor gammelt barnet er… Eller hvor meget den unge ønsker at inddrage sine forældre. Selvom misbruget måske er ophørt for nogle år siden, kan det stadig være meget relevant at få hjælp hos Ung Revers.

Vores tilbud er gratis og alle kan henvende sig til os uanset bopælskommune. Børn og unge kan henvende sig på egen hånd. Du kan som forældre eller anden voksen tæt på et barn eller en ung, som kunne have brug for vores tilbud, tage kontakt til os. Der kræves ingen henvisning fra kommune eller andre.

Din rolle som forælder

Som forælder vil du altid være den vigtigste person i dit barns liv. Både på det praktiske og det følelsesmæssige plan. Du står som forælder med ansvar for at børnene trives. I de tilfælde hvor der er eller har været rus i familien, har vi i Ung Revers god erfaring med at samarbejde med forældrene om at øge den trivsel. Din rolle som forælder i et forløb hos Ung Revers er, at støtte dit barn i den udvikling behandlingsforløbet igangsætter. Du skal hjælpe med at tackle de følelser, og udfordringer som dit barn oplever i forbindelse med rusen og dens konsekvenser.

Når rusen flytter ind i en familie, flytter skylden og skammen ofte med. I Ung Revers arbejder vi ud fra en overbevisning om, at ingen forældre drikker for at skade deres børn. Men alle forældre og børn fortjener at få hjælp til at rette op på de skader rusen forvolder.

Vi rådgiver også gerne dig om muligheder for hjælp, det gælder både hvis det er dig som har et misbrugsproblem eller hvis du er pårørende.

Kontakt Ung Revers

Hvis du er interesseret i, at dine børn starter i et forløb i Ung Revers, kan du altid kontakte os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe netop dig og dine børn. Du finder vores afdelinger og kontaktoplysninger her.