Ung Revers Samtale

Hvordan kan du få hjælp?

Du kan få hjælp hos os, hvis du er under 25 år og dine forældre har problemer med alkohol eller rusmidler. Bor du i Odense, kan vi også hjælpe dig, hvis du er mellem 25 og 30 år.

Du kan få hjælp hos os, hvis du er under 25 år og dine forældre har problemer med alkohol eller rusmidler. Bor du i Odense, kan vi også hjælpe dig, hvis du er mellem 25 og 35 år.

Den hjælp vi tilbyder består af samtaler, som både kan foregå alene, i en gruppe med andre unge eller online. Hjælpen er gratis og vi har ingen venteliste.

Måske tænker du, at det ikke er dig, der har et problem og derfor ikke har brug for hjælp. Men når en forælder har problemer med rusmidler påvirker det hele familien – også dig. Vi kender til de måder som rusmidler påvirker familier og vi ved hvor store konsekvenser det kan have at vokse op i hjem med alkohol og stoffer.

Du kan tage kontakt til os om både stort og småt – også hvis du er i tvivl om dine problemer er alvorlige nok til at du kan få hjælp til dem. Det er altid okay at skrive eller ringe til os.

Hvordan er det at gå i Ung Revers?

Alle børn og unge er forskellige og derfor møder vi dig, dér hvor du er. Vi tilpasser forløbet til dine behov og den situation du er i.

Vi arbejder blandt andet med at få sat ord på dine følelser, at mærke dine egne grænser og at kunne skabe sunde relationer. Vi taler om hvordan din opvækst har præget dig og hvilke overlevelsesstrategier du har haft.

Inden forløbet afsluttes taler vi om hvad du tager med dig fra forløbet og vi finder sammen nogle arbejdspunkter, som du kan have fokus på i den umiddelbare fremtid. Det er altid muligt at vende tilbage til Ung Revers, hvis du skulle have brug for det.

Individuelt forløb

I et forløb hos os, vil du have samtaler med en behandler cirka hver 14. dag. Det vil være den samme behandler, som du mødes med hver gang.

Et forløb strækker sig typisk over 10 – 14 gange. Vi arbejder ofte ud fra forskellige temaer fra gang til gang, som sætter fokus på det, som er eller har været svært for dig i forhold til at vokse op med en mor eller far med et misbrug.

Ønsker du det kan du tage en søskende, forælder eller en anden nær relation med til nogle af samtaler.

Gruppeforløb

Du har også mulighed for at komme i et gruppeforløb. Fordelene ved at gå i en gruppe er, at du møder andre unge, som går rundt med de samme tanker og bekymringer, som du har.

Typisk vil der være 6 – 8 unge i en gruppe sammen med to behandlere. Forløbet strækker sig over 14 gange og man mødes hver anden uge.

Alt hvad der bliver talt om i gruppen er fortroligt og må ikke fortælles videre til andre. Første gang laver vi i fællesskab nogle klare spilleregler for, hvordan vi sammen skaber en god og tryg stemning i gruppen.

Når du går i gruppeforløb har du også mulighed for at få individuelle samtaler.

Online samtaler

Du har også mulighed for at få et individuelt samtaleforløb online. Det kan være fordi du går på efterskole, bor langt væk fra en af vores afdelinger eller hvis du af andre årsager er forhindret i at møde fysisk op hos os.

FAQ

Er du fyldt 16 år vil du kunne komme i Ung Revers uden dine forældre, men så længe du er under 18 år skal dine forældre vide besked og sige ja til, at du må komme i Ung Revers. Det kan være svært at tale med dine forældre om det. Det hjælpe vi dig gerne med, og du har altid ret til at få en samtale uden at dine forældre ved det.

Er du fyldt 16 år, er dine forældre ikke en del af forløbet og derfor får de heller ikke at vide, hvad vi taler om. Nogle gange kan det være en god idé at invitere dine forældre med til en samtale, så de får et indblik i, hvordan det er at være barn i en familie med misbrugsproblemer.

I meget få tilfælde oplever vi, at vi bliver vidne til nogle ting, som vi bliver nødt til at gå videre med. Men vi gør det aldrig uden, at du ved det eller uden, at vi inddrager dine forældre. Det kaldes for skærpet underretningspligt.

Du kan frit vælge mellem alle vores afdelinger. Måske foretrækker du at gå tæt på din uddannelse eller arbejde fremfor dér, hvor du bor. Du har også mulighed for at få online samtaler.

Du kan sende en sms til den afdeling, som er tættest på dig, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du kan også sende os en mail eller ringe til os. Find kontaktoplysninger på vores kontaktside.

Du kan også helt anonymt skrive på vores chat eller brevkasse, hvis du har spørgsmål til os.