At få lov til at elske sin mor | Fortællinger og viden fra Ung Revers

At få lov til at elske sin mor

Far synes, det har været svært at hjælpe sine to drenge, på nu 16 og 18 år, i forhold til deres mor. Han ønsker selvfølgelig, at drengene skal se og være sammen med deres mor, men samtidig vil han gerne sikre sig, at drengene har det godt. Derfor tog han kontakt til Ung Revers og begyndte i et forløb sammen med sine to drenge, som på daværende tidspunkt var 12 og 14 år.

Vi reagere forskelligt

Ved første møde med Ung Revers, var der mange modstridende følelser i familien. Den yngste i familien tog mor i forsvar. Det var dilemmafyldt for ham at sidde og tale om sin mor i Ung Revers, og det blev en oplevelse af at sladre om mor. For det var sådan, han følte det, de første gange han kom i Ung Revers med sin far og storebror.

Den ældste søn, Christian, var vred. Vred på omverdenen, der ikke kunne finde ud af at hjælpe ham med at håndtere mors alkoholmisbrug og vred, fordi mor ikke holdt op med at drikke:

”Det var svært at komme her de første gange. Jeg følte, at jeg svigtede mor ved at fortælle, hvordan jeg havde det”

Johan, 16 år
Er du forælder?

Du kan uforpligtende kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din familie.

Find vores kontaktoplysninger her

For Claus var det også svært at blive klog på, hvad han skulle gøre. Om det siger han: ”Jeg er jo skilt fra børnenes mor, og jeg ønskede ikke at sætte drengene i en situation, hvor de følte, at jeg snagede, så det var svært i starten at finde en vej ind i det rum, hvor vi kunne tale om det. Men jeg ville handle. Derfor tog jeg kontakt til Ung Revers.”

Særligt for Christian var det svært at forstå, hvorfor han skulle komme i Ung Revers. I starten havde han en oplevelse af, at det var ham der var i behandling: ”I starten syntes jeg også, at det var mærkeligt, at jeg skulle i behandling. Det er jo ikke mig, som har et problem.”

”Min klasselærer var godt klar over, at der var noget galt hjemme hos mig. Hun satte ligesom det hele i gang, men dem, der oprindeligt skulle hjælpe, var helt blanke. ”

Christian, 18 år

Svært at sige til vennerne

Udover at det følelsesmæssigt var svært for drengene at tale om, så oplevede de også, at de ved opstarten i Ung Revers ikke ønskede at fortælle om deres mors problemer med alkohol til deres venner, fordi de følte det tabuiseret og pinligt. Christian beskriver det sådan her: ”Jeg synes, det er en privat sag. Jeg har ikke lyst til at fortælle andre om min mor. Men i dag fortalte jeg faktisk en ven, at jeg skulle interviewes til det her. Det ville jeg aldrig ha’ gjort tidligere.”

Jeg har stadig ikke fortalt det til mine venner. Når jeg har venner på besøg, og mor ikke har det godt, så siger jeg bare, at hun er træt. ”

Johan, 16 år

Et trygt rum

Selvom det var både mærkeligt og svært i begyndelsen at komme i Ung Revers, blev det med tiden bedre. Der blev skabt et rum, hvor familien kunne åbne op og tale ærligt om de ting, som fyldte for dem hver især – også om de ting, der kan være svære at sætte ord på.

Samtalerne gav Claus mulighed for at forstå, hvilke følelser og tanker hans to drenge gik rundt med. Det gav ham mulighed for at støtte dem i forhold til, hvad de havde brug for, når det knagede hjemme hos mor. Om det siger Claus: ”Det var øjenåbnende at få indblik i, hvad drengene rent faktisk oplevede hos deres mor. Det har virkeligt været brugbart at få rum til at tale om de svære ting i.”

”Det er et rigtigt trygt rum at komme i. Jeg føler mig godt tilpas. Jeg kan mærke, at behandlerne går op i os som andet end statistik, men faktisk som mennesker. De lytter. ”

Christian, 18 år

Mor er også god og kærlig

Udover at samtalerne i Ung Revers gav familien rum og hjælp til at tale om de ting, som gør en ked af det eller bange, så gav forløbet også grobund for andet og mere end det. Særligt en af de øvelser, som alle der går i behandling i Ung Revers kommer igennem, har haft betydning. Christian beskriver det sådan her: ”Gennem de øvelser vi har lavet, har jeg lært at skille alkoholen fra mor. Det er rart, at jeg kan give mig selv lov til at elske min mor, uden at det betyder, at jeg accepterer hendes alkoholmisbrug. Men jeg har lært at se på min mor både som ædru og som fuld. Det er to forskellige personer, og den ene af dem kan jeg elske betingelsesløst”

”Jeg synes, vi står stærkere som familie i dag pga. af vores forløb i Ung Revers. Vi kan tale om de svære ting på en helt anden måde. Jeg oplever, at drengene har fået det bedre, og at jeg har redskaberne og forståelsen til at spørge ordentligt ind til dem.”

Claus

Tabuet brudt, men…

Træerne vokser ikke ind i himlen. Selv efter et forløb i Ung Revers kan opvæksten mærkes på krop og sjæl. Claus og hans drenge går ikke længere i Ung Revers, men har fået den hjælp de som familie indtil videre havde brug for. Johan forklarer: ”Jeg prøver at lade være med at tænke over det i hverdagen, for jeg er bange for det hele vender tilbage, men jeg synes, jeg har det bedre.”

”Det har været rigtigt dejligt at få en at tale med.”

Johan, 16 år

Noget af det som var med til at Christian og Johan fik det bedre, var at få brudt det tabu, det kan være at have en mor der drikker for meget. Det gjorde de gennem et samtaleforløb med en behandler i Ung Revers, hvor der blev sat fokus på, hvad det har af betydning for børnene, når en så vigtig person i deres liv kæmper med alvorlige problemer.

Chat
Ung Revers