Hvem er det der er forkert ? | Fortællinger og viden fra Ung Revers

Hvem er det der er forkert

Når flasken flytter ind i din familie sker der noget skørt. Det er som om, alle rundt om flasken kommer til at føle sig forkerte og ikke gode nok. Men virkeligheden er at det er flasken, der er galt på den.

Mange har været til psykolog før

Mange har været ved psykolog før, hvor de er blevet spurgt: Hvordan har du det med det? Hvad tænker du, hvad mærker du, hvad føler du? Og det ved de ikke, for de kan ikke mærke sig selv.

Når vi fortæller om “flasken i midten” og om, hvilke konsekvenser det har at vokse op i en familie med rus, tager vi styringen. Det letter dem, at de ikke selv skal opfinde den dybe tallerken. Og de bliver berørt af at se, at vi har ord for, hvordan de har det, fortæller Kim, der er behandler i Ung Revers.

Du føler dig ikke vigtig

Selvom flasken både kan være gemt væk eller stå fremme på bordet, så fylder den næsten alt for den forælder der drikker. Det er som om flasken får førstepladsen i den forælders liv. Mor kommer ikke til din teateraften på skolen, fordi hun har drukket for meget… Far begynder at komme senere hjem fra arbejde, så han kan nå at drikke i bilen inden han kommer hjem til jer… Den aften du har skændes med din kæreste, er mor for træt til at tale med dig om dine følelser, fordi hun har drukket hele dagen… Og det er her det bliver skævt.

Du har i virkeligheden brug for at være på førstepladsen i dine forældres liv. Og når du hele tiden oplever, at der noget der vigtigere end dig, så kommer du til at føle, at du ikke er vigtig nok.

Flasken laver rod i familien

Det er måske ikke sådan en følelse eller tanke, der er tydelig for dig. Men den hemmelige konklusion i din hjerne er, at ”når jeg hele tiden bliver valgt fra, er det fordi jeg ikke er værdifuld nok”. Det er sådan vores hjerne fungerer.

“Mange tænker: Det er min egen skyld, jeg er bare en idiot. Hvorfor overreagerer jeg sådan? Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det anderledes? Og vi kan mærke en kæmpe lettelse, når de finder ud af, at de faktisk er normale. At det kan relateres til, at de tidligere har forsøgt at beskytte sig selv.”

Kim, børne- og ungebehandler, Ung Revers

Du kommer til at føle, at du ikke er god nok. Hele tiden og alle steder. Men virkeligheden er, at det er flasken der er forkert. Det er den, der er galt på den. Og det er den, der ikke hører hjemme i din familie.

Chat
Ung Revers